(c) OrthodoxAnswers.gr
Κυριακή , 17 Σεπτέμβριος 2017
Ειδοποιήσεις
Αρχική » Ερωτήσεις - Απαντήσεις » Κατά Ιωάννην κεφ. 21, 20-23 Ποιό το νόημα της περικοπής αυτής; (Κύριε, οὗτος δὲ τί; λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι…)

Κατά Ιωάννην κεφ. 21, 20-23 Ποιό το νόημα της περικοπής αυτής; (Κύριε, οὗτος δὲ τί; λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι…)

Το πρωτότυπο κείμενο έχει ως εξής:
…τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, οὗτος δὲ τί; λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι. ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ᾿ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ.

Σε ερμηνεία Κολιτσάρα:
Αυτόν όταν τον είδε ο Πετρος, λέγει στον Ιησούν· “Κυριε, αυτός τι θα γίνη; Τι θα του συμβή στο μέλλον;” Λεγει ο Ιησούς στον Πετρον· “εάν εγώ θέλω να μένη αυτός εις την ζωήν, έως ότου θα έλθω πάλιν κατά την δευτέραν παρουσίαν, τι σε ενδιαφέρει αυτό; Τι έχεις να ωφεληθής από απόψεως πνευματικής, εάν μάθης τι θα γίνη με τον μαθητήν αυτόν; Συ ακολούθησέ με και φρόντισε δια τον εαυτόν σου, δι’ αυτά που σου λέγω εγώ και που αφορούν εσέ”. Διαδόθηκε λοιπόν η φήμη αυτή μεταξύ των αδελφών, ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Και δεν είπεν στον Πετρον ο Ιησούς ότι ο μαθητής αυτός δεν πεθαίνει, αλλά εάν υποθέσωμεν, ότι θέλω να μένη αυτός εις την ζωήν, μέχρις ότου έλθω, αυτό τι ενδιαφέρει εσένα; Αυτός είναι ο μαθητής εκείνος, που δίδει την μαρτυρίαν δι’ όλα αυτά και που τα έγραψεν στο Ευαγγέλιόν του. Και γνωρίζομεν καλά ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του.

Κατά δύναμη τοποθέτηση:
Στήν περικοπή αὐτή (Ἰω 21,20-23) ὁ Πέτρος, παρορμητικός ὅπως πάντα, διακόπτει τίς προρρήσεις τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ γιά νά ρωτήσει τί θά ἀπογίνει μέ τόν Ἰωάννη, κινούμενος προφανῶς –κατά τόν ἱ. Χρυσόστομο- ἀπό ἐνδιαφέρον καί προστατευτικότητα ἔναντι τοῦ νεότερου συμμαθητῆ του. Αὐτό πού τονίζεται στήν ἑρμηνεία τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ὁποία ἀκολουθοῦν καί οἱ μεταγενέστεροι ἑρμηνευτές, ὁ Κύριος δέ δίνει ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό τοῦ Πέτρου. Τό τί θά συμβεῖ στόν Ἰωάννη εἶναι κάτι πού δέν ἀφορᾶ τόν Πέτρο. Γι’ αὐτό καί ἀποκρίνεται μέ τήν ἐρώτηση: «Κι ἄν αὐτόν τόν θέλω νά μείνει μέχρι πού νά ξανάρθω, τί σ’ ἐνδιαφέρει ἐσένα; Ἐσύ ἀκολούθησέ με». Ὁ Κύριος ἐδώ δέν ὑπονοεῖ τίποτε περισσότερο ἀπό αὐτό πού λέει: Ἐσύ ἀκολούθησέ με καί μή σέ ἐνδιαφέρει γιά τούς ἄλλους. Ἡ ἀνθρώπινη ὅμως ἀδυναμία τοῦ νά ἑφευρίσκουμε καί νά ὑποψιαζόμαστε κρυμμένες ἔννοιες καί ὑπονοούμενα κατέλαβε καί τούς πιστούς τῆς ἐποχῆς καί ἔτσι διαδόθηκε ἀνάμεσά τους ἡ φήμη ὅτι ὁ Ἰωάννης δέ θά πεθάνει μέχρι τή δεύτερη ἔλευση τοῦ Κυρίου. Ποικίλες τέτοιες διαδόσεις καί «παραδόσεις» πού ἀφοροῦσαν δῆθεν «φαινομενικό θάνατο» τοῦ Ἰωάννη κυκλοφοροῦσαν καί τήν ἐποχή τῶν πατέρων, ἀλλά ἀντιμετωπίζονται ἀπό αὐτούς ὡς μυθώδη –καίτοι εὐλαβοφανῆ- κατασκευάσματα. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης ἀρνεῖται αὐτήν τήν ἑρμηνεία τῶν συγχρόνων του, παρατηρώντας ὅτι ὁ Χριστός «δέν εἶπε πώς δέ θά πεθάνει», παρά ἐννοοῦσε ὅτι αὐτό δέν ἐνδιαφέρει τόν Πέτρο.
Στήν ἴδια περικοπή ὁ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας παραθέτει καί τήν ἑρμηνεία ὅτι ἡ ἑπόμενη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Κύριος, εἶναι ἡ καταστροφή τῶν Ἰεροσολύμων, ὅπως προφητεύεται ἀπό τόν Ἴδιο. Ἔτσι, σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία αὐτή, τά λεγόμενα τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν πρόρρηση πού ἐπαληθεύεται ἀργότερα: ὁ Ἰωάννης πρόλαβε νά δεῖ τήν καταστροφή τῶν Ἰεροσολύμων το 70μ.Χ. κάτι πού δέν ζοῦσε νά τό δεῖ ὁ Πέτρος.
Παρά τή διαφοροποίηση τῆς τελευταίας ἑρμηνείας, οὐσιαστικά στήν πατερική γραμματεία ἀπαντᾶται ὁμόφωνη ἡ προσέγγιση ὅτι ὁ Κύριος δέν ὑπονοεῖ σέ καμία περίπτωση ὅτι ὁ Ἰωάννης θά ζήσει μέχρι τή Δευτέρα Παρουσία. Ἀντίθετα, τό πόσο θά ζήσει ὁ καθένας, ἤ τί τέλος θά ἔχει, εἶναι κάτι πού ἀφορᾶ τόν ἴδιο τό Θεό καί σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά ἀπασχολεῖ τόν Πέτρο καί τόν κάθε «Πέτρο». Αὐτό πού μόνο ζητᾶ ἀπό τόν μαθητή του, ὅπως καί ἀπό ὅλους μας, εἶναι νά πάψουμε νά ἐνδιαφερόμαστε γιά τούς γύρω μας καί νά ἐστιάσουμε τήν προσοχή μας στή προσωπική μας σχέση μαζί του: «Τί πρός σέ; Σύ ἀκολούθει μοι».

Για τις «Ορθόδοξες Απαντήσεις»
Σοφία Χασιώτη, Δρ. Θεολογίας

Δείτε επίσης

Πως μπλέκει κανείς χωρίς να το καταλάβει. Στην αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Ομιλία στην Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, π. Μελετίου Καλαμαρά Μπλέκεις χωρίς νά τό …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

(c) orthodoxanswers.gr Το παρόν site είναι αφιερωμένο στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην υπερευλογημένη Θεοτόκο.
Με την χάρη του Τριαδικού Θεού οι "Ορθόδοξες Απαντήσεις" βρίσκονται στο διαδίκτυο από το 2006.