(c) OrthodoxAnswers.gr
Δευτέρα , 25 Σεπτέμβριος 2017
Ειδοποιήσεις
Αρχική » Ερωτήσεις - Απαντήσεις » Χρήσιμες οδηγίες για τέλεση Γάμου, τι χρειάζεται; πότε δεν γίνονται Γάμοι;

Χρήσιμες οδηγίες για τέλεση Γάμου, τι χρειάζεται; πότε δεν γίνονται Γάμοι;

Χρήσιμες Οδηγίες για την τέλεση του Γάμου

Α’ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Όταν καί οι δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στήν ίδια ενορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου, στό Ναό της οποίας, θά τελεσθεί ο Γάμος, γιά νά εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ εφημερίδα η οποία προσκομμίζεται στό Ναό.
2. Παράβολο χαρτοσήμου γιά Γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).
3. Παρουσία των Μελλονύμφων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες, γιά τήν συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σέ ημέρα καί ώρα, πού θά έχουν προκαθορίσει μέ τόν εφημέριο.
4. Πιστοποιητικό αγαμίας καί ασχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα από τούς μελλονύμφους. Εκδίδεται από τόν Εφημέριο.
Γιά τήν έκδοσή του χρειάζονται:• Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες.• Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν.105) περί της κατοικίας καί της αγαμίας των Μελλονύμφων. Τά έντυπα προμηθεύονται από τήν ΔΟΥ ΚΕΠ κλπ. Συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου καί υπογράφονται από τόν κάθε Μελλόνυμφο.• Κληρικόσημο γιά τό κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τόν Εφημέριο.
5. Ειδικές περιπτώσεις:
α) Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ» (λευκού χρώματος), τό οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, ‘οπου αυτός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου μέ τό αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως πού λύει τόν γάμον αυτόν. Εκδίδεται από τό Ληξιαρχείο του Δήμου.
β) Σέ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α’ ή Β’), από τήν Ενορία ή τή Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
γ) Σέ περίπτωση πού ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σέ άλλη ενορία, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει καί σέ άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θά τελεσθεί ο Γάμος, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά πρέπει νά θεωρείται πρώτα από τήν Μητρόπολη αυτή καί έπειτα προσκομίζεται στόν εφημέριο, ο οποίος θά τελέσει τόν Γάμο.
6. Κατά παράδοση, ο Γάμος τελείται στήν ενορία της Νύφης. Εάν η Νύφη δέν επιθυμεί νά τελεσθεί ο Γάμος της, στήν Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, τότε καταβάλεται ένα χρηματικο ποσο στήν Ενορία της, γιά τό δικαίωμα μεταβίβασης.
7. Φάκελος αιτήσεως αδείας Γάμου καί δηλώσεις προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τόν Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται καί υπογράφονται τά σχετικά εγγραφα.
8. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δέν απαιτείται νέα δημοσίευση σέ εφημερίδα, αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.
9. Τά Δικαιολογητικά μετά την προσκόμιση τους στην Μητρόπολη, εκδίδονται αυθημερόν καί η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Εφημέριο, γιά νά καθοριστεί η ημέρα καί η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.
10. Μετά τόν Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τόν Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τόν Εφημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους). Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Δύο άντίτυπα, ένα γιά κάθε νεόνυμφο.
11. Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχείο του Δήμου, στά όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρωτικώς εντός 40 ημερών, από τήν ημέρα τελέσεως του Γάμου (σέ εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί των δύο συζύγων.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι Νυμφευόμενοι, κατά τήν «Καλή Ωρα» τελέσεως του Μυστηρίου, πρέπει νά προσέρχονται εγκαίρως στό Ναό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της Νύφης, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στό Πρόγραμμα του Ναού, όταν μάλιστα, ακολουθούν καί άλλοι γάμοι.
2. Πρώτοι οι Νυμφευόμενοι οφείλουν νά ευλαβούνται τήν Ιερότητα του Μυστηρίου καί νά συμμετέχουν ουσιαστικά στά λεγόμενα καί τά τελούμενα.
3. Είδικότερα η νύφη, κατά τή διάρκεια της τέλεσης του Ιερού Μυστηρίου, καλόν είναι, γιά μερικά σχέδια νυφικών, νά επιθέτει επάνω στούς ώμους της ένα κατάλληλο επένδυμα.
4. Συστήστε στόν διακοσμητή καί τούς φωτογράφους νά ενεργούν μέ διακριτικότητα καί σεβασμό πρός τό Μυστήριο καί νά μή γίνονται ενοχλητικοί.

Β’ ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σέ περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου καί Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, μέ Τριαδικό Βάπτισμα, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (ενότητα. Α’ παρ 1-11), από τό ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τά εξής:
1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από τόν Ναό, όπου τελέστηκε τό Βάπτισμα.
2. Πιστοποπιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από τήν ετερόδοξη ενορία.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν.105), ότι συμφωνεί τά τέκνα πού θά προέλθουν από τό γάμο, θά βαπτισθούν στήν Ορθόδοξη Εκκλησία.* Σημ.1: Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δέν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι καί οι εξής: αγαπινισμός, αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, αντβεντισταί της εβδόμης ημέρας, Βοημοί αδελφοί, εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τά Παιδιά του Μω, αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική αδελφότης) αγγλικανοί αποσχισθέντες από τήν επίσημη αγγλικανική εκκλησία κλπ.

Γ’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
1. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων ( Έλληνα καί Αλλοδαπού) γιά τό αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται γιά τό Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα Α’,παργρ. 1-11) απαιτούνται καί τά εξής:
α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από τήν ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
β) Πιστοποιητικό αγαμίας, από τόν Δήμο της χώρας του καί από τήν ιδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τόν Δήμο της περιοχής του, γιά λυθέντα προηγούμενο Γάμο καί τό Διαζύγιο.Σημ.2 Τά ως άνω Πιστοποιητικά (α-γ) θά πρέπει νά είναι μεταφρασμένα στά Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης).
δ) Άδεια παραμονής στήν Ελλάδα, εφόσον τό αλλοδαπόν μέλος δέν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκης Ενωσης.
ε) Τά πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά καί πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει νά φέρουν τή σφραγίδα Χάγης ή Apostil από τήν αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.
2. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα καί Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από τόν Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στήν ενότητα Β’, απαιτείται καί θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από τήν εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματός του. Απαιτούνται, επίσης, τά γ’ καί δ’ καί ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δ’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Σέ περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αμερικανου καί μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δέν πρόκειται νά παραμείνουν στήν Ελλάδα, απαιτούνται τά εκκλησιαστικά καί πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ’ καί επί πλέον η απόδειξη νόμιμης ειδσδου καί παραμονής στήν Ελλάδα (visa)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Γάμοι δέν τελούνται:• Μ.Τεσσαρακοστή, από τήν Κυριακή της Τυρινής μέχρι τέλους. • Από 1-15 καί 29 Αυγούστου.• Από 18-24 Δεκεμβρίου.Γάμοι δέν τελούνται επίσης, τίς ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής καί των Θεοφανείων, λόγω του ότι τά εορταζόμενα τίς ημέρες αυτές από τήν Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στή ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών. Εξαίρεση γίνεται μόνο γιά σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενων των Μελλονύμφων.
2. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων καί αλλοθρήσκων (εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό αλλόθρησκον μέλος δεχθεί νά βαπτιστεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.
3. Γάμος μέ ετεροδόξους πού δέν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό ετερόδοξον μέλος δεχθεί νά βαπτισθεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.

Δείτε επίσης

Τι είναι η αρχή της Ινδίκτου; Γιατί "ξεκινάει" το εκκλησιαστικό έτος τότε; (1 Σεπτεμβρίου)

Ο των αιώνων Ποιητής και Δεσπότης, Θεέ των όλων, υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

(c) orthodoxanswers.gr Το παρόν site είναι αφιερωμένο στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην υπερευλογημένη Θεοτόκο.
Με την χάρη του Τριαδικού Θεού οι "Ορθόδοξες Απαντήσεις" βρίσκονται στο διαδίκτυο από το 2006.